Hinnoittelu

Omien tavaroiden tai palveluiden hinnoittelu on eräs yrittäjän tärkeimmistä taidoista. Se on kriittinen komponentti sekä markkinoinnissa että myynnissä, ja liittyy vahvasti siihen millaista arvoa asiakas kokee sinun hänelle tuottavan. Helpoin tapa parantaa hinnoittelua on tuotteistus.