Irtisanominen

Työntekijän irtisanominen ei ole ikinä mukava HR-toimenpide, mutta usein se on työnantajan näkökulmasta ainoa tapa päästä ihmisestä eroon joko henkilökohtaisilla tai tuotannollistaloudellisilla perusteilla. Irtisanomisprosessi ei ole ikinä helppo kummallekaan osapuolelle, joten suosittelen vahvasti että käytät apunasi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa juristia.