Liinaus

Liinaaminen eli lean-metodologian soveltaminen yritykseen on vaikeaa ja palkitsevaa. Liinaamisella saadaan huomattavia hyötyjä tehokkuuteen, kannattavuuteen, työssäviihtymiseen ja työturvallisuuteen. Liinauksen tärkeimpiä konsepteja ovat kaizen, 5S, hukka, VSM eli arvovirtakaaviot ja future state map eli FSM. Liinauksessa pyritään vähentämään hukkaa erityisesti pullonkaulassa, ja sen taustalla on tieteellisen johtamisen teoria (esimerkiksi theory of constraints). Lean on sovellettavissa niin asiantuntijatyöhön kuin kirjanpitoonkin. Lean sotketaan usein Lean Startup-ideaan, mutta ne eivät ole samoja asioita.