OKR

OKR:t eli okrit (Objectives and Key Results) ovat alunperin Andy Groven luoma tavoitejohtamismalli, jolla saadaan koko organisaatio toimimaan oikeaan suuntaan selkeästi mitattavin askelin. Okrit lisäävät läpinäkyvyyttä ja auttavat ihmisiä keskittymään työssään oikeisiin asioihin. Yksinkertaistettuna Objective (tavoite) vastaa kysymykseen ”mihin haluamme mennä?” ja Key Results (avaintulokset) vastaa kysymykseen ”miten voimme mitata että pääsemme siihen tavoitteeseen?”