Palkitseminen

Palkitseminen on kriittisessä roolissa yrityksen HR-prosesseissa. Palkitsemisen tulisi olla reilua, ja selkeästi tavoitteisiin sidottua. Kaikenlaista osaoptimointia tulisi välttää. Huomioitavaa kuitenkin on, että ei ole suositeltavaa palkita rahallisesti OKR-tavoitteiden saavuttamisia.