Pullonkaulan löytäminen

Pullonkaula tai ”kriittinen resurssi” on leanin perustermistöä. Theory of Constraints mukaisesti jokaisessa systeemissä on aina pullonkaula, joka määrittää koko systeemin töiden läpimenoajan. Pullonkaulan etsiminen ja hyödyntäminen onkin yksi liinauksen tärkeimmistä toimenpiteistä. Pullonkaula myös liikkuu: kun yksi pullonkaula avataan, järjestelmästä löytyy aina seuraava pullonkaula. Kyseessä on siis jatkuvan parantamisen prosessi.