Tavoite

Tavoite (Objective) vastaa kysymykseen ”mihin haluamme mennä?”. Tavoitteiden asettaminen SMART-kriteeristön mukaisesti ovat eräs tärkeimmistä tavoitejohtamisen työkaluista. Katso myös OKR.