Yrityksen arvonmaaritys laskuri

Tulostulva® yrityksen arvonmääritys

Tiedätkö, minkä hintainen yrityksesi on tällä hetkellä?

Tulostulva® yrityksen arvonmääritys

Yrityskauppoja tehdään monesta syystä: joku yritys haluaa kasvaa nopeasti yrityskauppojen kautta, toinen haluaa neutralisoida markkinahäirikön ja kolmas haluaa ehkä laajentua uudelle liiketoiminta-alueelle. Mikä syy sitten ikinä onkaan, pääsääntöisesti markkinat eli ostaja määrittelee yrityksen arvon. Myyjällä on aina tietenkin vaihtoehtona olla tarttumatta tarjottuun kauppahintaan. Kauppaa ei siis synny, ennen kuin molemmat osapuolet ovat samaa mieltä kauppahinnasta.

Mutta miten yrityksen arvo sitten määritellään?

Yrityksen arvonmääritys on osittain tiedettä ja osittain taidetta. Oikeaan arvonmääritykseen vaikuttaa aina toimiala, arvonmäärityksen tavoitteet ja yrityksen luonne. Tyypillisin tapa määritellä yrityksen arvo on käyttökatepohjaisesti: yrityksellä on tietty käyttökate (EBITDA eli liiketulos + poistot ja arvonalentumiset) ja kauppahinta on tuo käyttökate jollain kertoimella. Kerroin vaihtelee sitten sen mukaan, millaisella toimialalla yritys toimii, miten nopeasti yritys on kasvanut, miten iso liikevaihto sillä on ja niin edelleen.

Kiinnostunut ostaja harvoin kuitenkaan perustaa tarjoustaan puhtaasti selkeisiin arvonmääritysmalleihin, vaan todellisuudessa tarjouksen tasoon vaikuttaa myös esimerkiksi kilpailutilanteen aistiminen ja jopa ihan vain ostajan fiilispohjaiset ajatukset kohteen arvosta. Arvonmääritysmallit toimivat kuitenkin hyvänä lähtökohtana erityisesti sille, että yrittäjä itse ymmärtää omistuksensa arvon, eikä tartu alihintaisiin ehdotelmiin tai toisaalta myöskään torpedoi elämänsä tilaisuutta epärealistisilla odotuksilla.

Esimerkkilaskuri yrityksen käyttökatepohjaiseen arvonmääritykseen

Alla on esimerkkilaskuri, jolla voit arvioida karkealla tasolla yrityksen arvon. Huomaathan, että lopulliseen kauppahintaan vaikuttaa aina se, miten hyvin yritys on hoidettu: levällään olevat dokumentit, prosessit ja huonosta johtamisesta aiheutuvat valuviat laskevat aina potentiaalista kauppahintaa. Yrityksen arvosta voi karkeasti johtaa osakepääoman arvon siten, että yritysarvoon lisätään ylimääräiset rahavarat ja vähennetään korolliset velat.