Avaintulos

Key Results (avaintulokset) vastaa kysymykseen ”miten voimme mitata että pääsemme tavoitteeseen?”. Avaintulosten asetannassa tulee huomioida SMART-kriteerit. Katso myös OKR.