Hallitustyöskentely

Hallitustyöskentelyssä tulisi keskittyä aina isompien linjauksien vetämiseen, ja jättää operatiivinen puuhastelu toimitusjohtajan tehtäväksi. Hyvään hallitystyöskentelyyn liittyen olen kirjoittanut yrittäjälle oppaan hallituksen perustamista varten. Hallituksessa olisi hyvä olla vähintään yksi HHJ-kurssin käynyt.