HHJ

HHJ eli Hyväksytty Hallituksen Jäsen on Kauppakamarin järjestämä kurssi hallitusjäsenille. Kurssin ja kokeen läpäisemisen jälkeen kurssin läpäissyt on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä. HHJ nimike on merkki muille, että kurssin läpäissyt ymmärtää perusteet hallitustyöskentelystä ja osakeyhtiälainsäädännöstä.