Hukan vähentäminen

Hukka on eräs leanin peruskäsitteistä. Hukka on kaikkea sellaista toimintaa, joka ei tuota arvoa. Hukkaa syntyy toimimattomista systeemeistä ja huonoista prosesseista. Vaikka hukan poistaminen onkin tärkeää, pelkästään hukan poistaminen ei ole järkevää. Jos hukkaa haluaa poistaa, se kannattaa aina poistaa pullonkaulasta – ainoastaan siellä sillä on vaikutusta koko systeemin töiden läpimenoaikaan.