Hukka

Hukka on eräs leanin peruskäsitteistä. Hukka on kaikkea sellaista toimintaa, joka ei tuota arvoa. Hukkaa syntyy toimimattomista systeemeistä ja huonoista prosesseista. Vaikka hukan poistaminen onkin tärkeää, pelkästään hukan poistaminen ei ole järkevää. Jos hukkaa haluaa poistaa, se kannattaa aina poistaa pullonkaulasta – ainoastaan siellä sillä on vaikutusta koko systeemin töiden läpimenoaikaan.

5S Seuraa: miten varmistaa pysyvä muutos?

Tämä kirjoitus on viimeinen osa viiden kirjoituksen sarjasta, jossa käsittelen lean 5S -metodin soveltamista asiantuntijayrityksen arkeen. Tämä vaihe on varmasti…

5S Siivoa: pinnat puhtaaksi joka päivä

Tämä kirjoitus on kolmas osa viiden kirjoituksen sarjasta, jossa käsittelen lean 5S -metodin soveltamista asiantuntijayrityksen arkeen. Tämän 5S-kirjoituksen osan luulisi…