Kasvuhakkerointi

Kasvuhakkeroinnille löytyy niin monta määritelmää kuin tekijääkin. Itse määrittelen kasvuhakkeroinniksi iteratiivisen markkinoinnin, jossa keskiössä ovat mitattavuus, nopea hypoteesien testaaminen ja tuloskeskeisyys.