Laskutusasteen mittaaminen

Laskutusastetta mitataan yleensä asiantuntijayrityksissä. Laskutusasteella tarkoitetaan lean-mielessä käyttöastetta. Valitettavasti käyttöasteen noustessa työn läpimenoaika nousee exponentiaalisesti. Suomeksi sanottuna: 100 % laskutusasteella työt eivät valmistu. Siksi kannattaa miettiä hyvin tarkkaan, kannattaako yrityksessä käyttää laskutusastetta lainkaan tehokkuuden tulosmittarina.