SMART

SMART-kriteerit liitetään yleensä Peter Druckerin tavoitejohtamisen termistöön. SMART-kriteereillä tarkoitetaan, että tavoitteen tulisi olla Specific, Measurable, Assignable, Realistic ja Time-related. Eli suomennettuna, tavoitteiden tulisi olla erityisiä (eli kohdistua erityiselle kehittämisen alueelle), mitattavia (kehittymisen täytyy olla mitattavaa), nimittävä (eli kuka on vastuussa), realistisia (eli tavoite tulee olla saavutettavissa olemassa olevilla resursseilla) ja aikaansidottuja (eli on selkeästi eriteltävä, mihin mennessä tulokset tulee saavuttaa). Erityisen kriittisiä SMART-kriteerit ovat määriteltäessä OKR tavoitteita.