Theory of Constraints

Theory of Constraints eli TOC on eräs leanin kulmakiviä. Ajatuksena on, että jokaisessa systeemissä on pullonkaula, joka määrittelee koko systeemin töiden läpimenonopeuden.