Tunteiden hillintä

Tunteiden hillintä on merkittävässä roolissa stoalaisuuden harjoittamisessa. Tavoitteena ei ole kuitenkaan hillitä positiivisia tunteita, vaan pyrkiä oppimaan erottelemaan asiat jotka ovat omassa kontrollissa ja mitkä eivät.