Työn standardoiminen

Lean-ajattelun ytimessä on paljon tärkeitä konsepteja, mutta jos kaikkein tärkein pitäisi yrityksen kannalta valita, se olisi työn standardoiminen. Yksinkertaistettuna se on sopimus siitä, millainen on hyväksyttävä työvaiheen suoritus: mitä tehdään, missä ajassa ja miten. Ja toisin kuin yleensä ajatellaan, tätä ei voi sanella ylhäältä alaspäin, vaan asiantuntijat ja linjatyöntekijät ovat parhaimpia määrittelemään standardin työn määritteen. Sen lisäksi, jos standardin käsite sanellaan ylhäältä päin, se ei ikinä tule tarttumaan.

tonttuovi

Toimitusjohtajan työjärjestys

// Jokainen muistaa varmaan, millainen oli koulun lukujärjestys? Viikko oli jaettu selkeisiin, tunnin mittaisiin blokkeihin, ja yhdellä silmäyksellä näki millainen viikko...