Tavoitejohtaminen

Aika usein johtamisesta puhutaan yleisesti vain ihmisten johtamisena. Kyseessä on kuitenkin paljon laajemmasta kokonaisuudesta. Tavoitteellinen johtaminen vaatii tavoiteasetantaa ja prosessit vaativat omanlaistaan prosessijohtamista.