Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja toimii yrityksen hallituksen tahdon toteuttajana ja vastaa kaikesta yrityksen operatiivisesta toiminnasta. Rooli ei ole siis mitenkään kevyt. Toimitusjohtajalla on laajat velvollisuudet ja vastuut. Toimitusjohtajan työtehtävät eivät myöskään ole erityisen suppeita.