Työntekijätaidot

Aika paljon puhutaan johtajuudesta ja sen merkityksestä. Sen sijaan harvemmin kuulee puhuttavan työelämätaidoista. Työelämätaitoja ei erityisesti kouluteta, vaan jotenkin oletetaan että ihmiset oppivat ne oman työn ohessa. Heikot työelämätaidot kuitenkin johtavat helposti luottamuspulaan, työuupumukseen ja tarpeettomiin konflikteihin.