Työelämätaidot

Turhankin usein puhutaan johtamistaidoista, mutta todellisuudessa työelämä koostuu johtamis- ja työelämätaitojen yhdistelmästä. Työelämätaitoja tulisi olla kaikilla, roolista riippumatta. Siksi niiden arviointi HR-prosessin osana on tärkeää rekrytoidessa ja palkatessa ihmisiä kriittisiin rooleihin.